SGK SSK

2020 Öğrenci Yardım Parası

Öğrenci yardım parası nasıl alınır? Öğrencilere yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere yardım almak için şartlar nelerdir? 2020 Öğrenci yardım parası almak için, öğrencilerin ve öğrenci ailelerinin bu paraya ihtiyacı olduğunu beyan etmeleri gerekmektedir. Gerekli şartlar, öğrencinin yardım alacağı kuruma nazaran değişim göstermektedir. Özel kurumlar 2020 senesinde yardımlarını 500 TL limitin üzerinde tutacaktır. Devlete bağlı kurumlardan alınan yardımlarda, öğrenci için ayrılan ödenek fert başı 820 TL olarak belirlenmiştir. Devlet tarafınca öğrencilere 800 TL’ye kadar destek parası verilebilmektedir. Ancak alacağınız miktar, müracaat yapacağınız kuruma bakılırsa değişim göstermektedir.

Öğrenci Yardım Paralarının Miktarı Ne Kadar?

Öğrenci yardım paralarının 2020 yılındaki miktarı, özel kurumlar için en az 500 TL olarak belirlenmiştir. Holdinglerden, özel derneklerden ve işletmelerden alınacak öğrenci burslarında, öğrencilere en az 500 TL verilmektedir. Sadece asgari ücrete gelen zam ve enflasyon oranının açıklanması ışığında, devlet eliyle verilen burslarda daha büyük miktarlar öğrencilere gönderilmektedir. Ayrıca öğrencilere toplu olarak 3.000 TL yöreında burs da verilmektedir. Sadece öğrencilerin alacakları bu miktarlar, talepte bulunacakları kurumlara nazaran değişiklik göstermektedir. Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafınca verilecek ücretler, 800 TL üzerindedir.

Bunların yanında öğrencinin maddi durumu, hangi eğitim döneminde, kaçıncı sınıfta olduğu da alacağı bursu etkiler. Öğrencinin eğitim seviyesi ne kadar yüksek ise, burs oranı da o kadar yükselecektir. İlkokul öğrencisine verilen burs ile üniversite öğrencisine verilen burs arasında mutlaka fark olacaktır. Ayrıca doktora öğrencilerine kadar tüm lisansüstü eğitimlerine devlet tarafından öğrenci katkısı sağlanmaktadır.

OKU  Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Öğrenci Yardım Parasına Nerelerden Başvuru Yapılır?

Öğrenci yardım parasının başvuru merkezleri, bursunu almak istediğiniz kurumlardır. Bu kurumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Direkt olarak Kredi Yurtlar Kurumu erişim merkezleri
 • Burs alınmak istenen kuruma ait internet adresleri
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ikamet adresine yakın şubeleri
 • Şirketlerin ve holdinglerin kendi internet siteleri
 • Kaymakamlıklar
 • Vakıf merkezleri

Şirketler ve holdingler, her yıl aynı gün ve saatlerde yayınladıkları formlarla burs verecekleri öğrencileri seçmektedir. Bu başvurularda kişilerin maddi durumu, ailelerinin maddi durumu göz önüne alınmaktadır. Kişinin okumakta olduğu eğitim kademesi de değerlendirilir ve en uygun eğitim verilir. Kişilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alacakları burslarda daha dikkatli olmaları ve daha iyi takip etmeleri gerekmektedir. Çünkü KYK burs başvuruları her yıl farklı aylarda başlatılmaktadır ve süresi dolan burslarda herhangi bir uzatmada bulunulmaz.

Öğrenci Yardım Parası Veren Kurumlar Hangileridir?

Öğrenciler için yardım veren kurum ve kuruluşlar, şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kredi Yurtlar Kurumu
 • SED denen sosyal yardım fonu
 • Başarılı öğrencilere verilen okul destekleri fonu
 • Vakıf ve derneklerin kendi bursları
 • Özel ve kişisel burslar
 • Ticari burslar
 • Yatırım amaçlı burslar
 • İş adamlarının verdikleri burslar

Yatırım amaçlı burslar, kişilerin öğrencinin performansını beğenmesi durumunda öğrenciye teklif götürmesi ile verilmektedir. Performansı beğenilen öğrenci, işveren tarafından mezun olduktan sonra işe alınmak üzere bir nevi rezerve edilir. Bunun için de öğrenciye belli bir miktar burs verilir.

SED Öğrenci Yardım Parasına Nasıl Başvuru Yapılır?

SED öğrenci yardım parasına başvuru yapmak için öğrencilerin izlemeleri gereken yol, ilk olarak Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuru yapmaktır. Bakanlığın ikametgaha en yakın merkezinden alınacak form doldurulur ve öğrenci, 6 aylık izleme sürecine alınır. Sonrasında çocuğun kurum psikologları ile görüşme yapması sağlanmalıdır. Derslerde başarısız olunması durumunda burs kesilir. Karşılıksız olarak verilen bu burs, herhangi bir teminat da gerektirmez.

OKU  Kömür Yardımı Dağıtımı Ailelere Nasıl Yapılıyor?

SED Öğrenci Yardım Parasında Hangi Belgeler İstenir?

SED yardımına başvururken istenen evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • TC kimlik belgesi
 • Öğrenci belgesi
 • Sağlık kurulu raporu
 • Kişinin aldığı sertifikalara ait raporlar
 • Özel durumların beyanı ile ilgili belgeler (şehit çocuğu olma gibi özel durumları belgeleyen evraklar)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Öğrenci Yardım Parası Hangi Alanlarda Verilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin öğrencilere yardım verme alanları şu şekildedir:

 • Nakit yardımları
 • Gıda yardımı
 • Yakacak yardımı
 • Eğitim yardımcı destekleri
 • Şartlı eğitim yardımları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Öğrenci Yardım Paralarında Hangi Belgeler İstenir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Derneği’nin verdiği burslar için istediği belgeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Öğrenci belgesi
 • Gelir belgesi
 • Aylık gelirin asgari ücretin 1/3’ünden az olduğunu belgeleyen evrak
 • Son okul karnesi
 • Eğitim yardımına ihtiyacı olduğuna dair kaymakamlıktan alınmış belge
 • Alınmak istenen yardıma ihtiyaç duyulduğunu belgeler nitelikte kaymakamlık belgesi

KYK Öğrenci Yardım Parasına Nereden Başvuru Yapılır?

KYK öğrenci burslarına başvuru yapma yolu KYK resmi internet sitesidir. İnternet sitesi üzerinden doldurulan form ile kişilerin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Form, sadece belirli dönemlerde doldurulur. Bu nedenle resmi web sitesinden başvuru tarihlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. formda hatalı doldurma ya da yanlış beyan verme durumunda kişilere verilen bursun tekrar tahsili istenecektir.

KYK Öğrenci Yardım Parasına Nasıl Başvuru Yapılır?

KYK öğrenci bursuna başvuru yapma yöntemi internet sitesidir. İlk olarak açılan formun duyurusu takip edilir. Duyurunun yapılmasının ardından öğrencilerin bu formu doldurması istenir. Doldurulan form, gönderilecek ve değerlendirme beklenecektir. Burada kişiye kredi de burs da çıkabilir. Öğrenim bursu geri ödenmezken, kredinin geri ödenmesi sağlanır. Formun doldurulmasından sonra öğrenciye gönderilen onay formu imzalanırsa, öğrenci kendisine çıkan burs ya da krediyi alır.

Vakıf ve Dernek Burslarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Vakıf ve dernek burslarına başvuru yapmak için kişilerin, başvurmak istedikleri vakıf veya derneğin resmi web sitesine başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Düzenli aralıklarla yapılan duyurularda kişilere verilecek burs, öğrencinin ihtiyacını karşılayacak şekilde ayarlanır. Ancak öğrencinin başarılı olması şartı aranmaktadır. Vakıf burslarında geri ödeme alınmaz.

OKU  SGK Rapor Parası Nedir, Kimlere Verilir?

Başarılı Öğrencilere Okul Tarafından Burs Verilir Mi?

Başarılı öğrenciler için okul tarafından burs verilmektedir. Müdür ve müdür yardımcılarının eliyle verilen burs, döner sermayeden çocuk okutulması şeklinde işler. Okulun döner sermayesinden her okul, en az 2 öğrencisine burs vermekle yükümlüdür. Verilecek burs, miktar açısından diğer burslardan az olabilir. Bursun miktarı 300 TL’de kalabilir. Ancak okullar, bu bursları sadece başarılı öğrencilerine verir ve öğrencinin başarı puanının düşmesi durumunda burs da kesilir.

Ticari Kuruluş ve Holdingler Başarılı Öğrencilere Burs Verir Mi?

Holdinglerin verdiği burslar, genellikle stajyer öğrencilere verilen burslardan oluşmaktadır. Firmanın stajyerine verdiği burs, geri ödemeli de olabilmektedir. Bunun yanında öğrencinin başarısını devam ettirmesi ve mezuniyet sonrasında burs veren işletme ile çalışmaya devam etmesi istenir. Staj durumunda öğrenciye verilecek bu burs, başarının düşmesi durumunda kesilir. Bursun miktarı ticari kuruluşa göre değişiklik gösterir.

Ticari Kuruluşların Verdiği Burslara Nasıl Başvuru Yapılır?

Ticari kuruluşların verdiği burslara başvuru yapmak için kişilerin çoğunlukla herhangi bir işlem yapması gerekmez. Ticari kuruluşlar, öğrenci yardım paralarını bazı durumlarda sayfalarında duyurmakta, bazı durumlarda sadece kendi stajyerlerine vermektedir. Ayrıca yardım parası verilecek bölümler, çoğunlukla mühendislik bölümleridir.

Öğrenci Kaymakamlık Yardımı 2020

Kaymakamlık burs tarihi ilk dönem ve ikinci dönem olarak senede iki defa alınmaktadır. Her sene iki defa başvuru yapılma imkanı bulunmaktadır. Eylül ayında, ilk dönem için başvurular yapılabilmekle beraber, ikinci dönem için ise Ocak ayında başvurular alınmaktadır. Ödemeler de senede 2 defa yapılmaktadır. İlk dönem için öğrencilere 400 TL ödeme yapılmaktadır. İkinci dönem için ise öğrencilere 500 TL verilmektedir. Kaymakamlık burs sorgulamalarını da e-devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden başvuru sonuçlarınızı da öğrenebilirsiniz. Kaymakamlık bursu, okullar açıldıktan sonra verilmektedir. Öte yandan verilecek olan ücretler burs başvurusu yapılan kaymakamların yoğunluğuna ve bağışlarına göre de değişebilmektedir. Ödemeler tek seferde toplu halde verilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı